Financieel jaarverslag fondsen

Het Zorginstituut is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). De inkomsten en uitgaven van deze twee fondsen verantwoordt het Zorginstituut aan de minister van VWS. Deze verantwoording vindt plaats in het Financieel jaarverslag fondsen.

Publicaties