Financieel jaarverslag fondsen 2013

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2013 is € 1,9 miljard positief. De baten bedragen € 25,6 miljard en de lasten € 23,7 miljard. Het cumulatieve saldo van het Zvf eind 2013 bedraagt € 2,1 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2013 is € 2,1 miljard negatief. De baten bedragen € 25,6 miljard en de lasten € 27,6 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2013 bedraagt € 15,4 miljard negatief.