Als het Zorginstituut persoonsgegevens nodig heeft ter uitvoering van een wettelijke taak, gebruikt het instituut de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van die taak.

Bescherming persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacyreglement

Als betrokkene heeft u recht op informatie over, inzage in en correctie van uw gegevens. Ook kunt u bij het Zorginstituut een klacht indienen als u van mening bent dat wij de wettelijke bepalingen niet naleven. Het instituut hanteert een privacyreglement waarin de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens is uitgewerkt.