Jaarverslagen en jaaroverzichten

Zorginstituut Nederland is voor zijn doen en laten verantwoording verschuldigd aan de minister van VWS. Daarnaast wil het Zorginstituut de samenleving informeren. Dat doen we onder meer elk jaar met het publiceren van onze jaarverslagen en een jaaroverzicht.