Jaarverslagen en jaaroverzichten

Zorginstituut Nederland is voor zijn doen en laten verantwoording verschuldigd aan de minister van VWS. Daarnaast wil het Zorginstituut de samenleving informeren. Dat doen onder meer elk jaar met het publiceren onze jaarverslagen en een jaaroverzicht.