Financieel jaarverslag fondsen 2015

Het saldo van baten en lasten van het Zvf is over 2015 € 239,3 miljoen negatief. De baten bedragen € 25,9 miljard en de lasten € 26,2 miljard. Het cumulatieve saldo van het Zvf eind 2015 bedraagt € 2,1 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Flz is in 2015, het eerste jaar van dit fonds, € 0,7 miljard positief. Dit is daarom ook het cumulatief saldo eind 2015. De baten bedragen afgerond € 20,3 miljard en de lasten € 19,6 miljard.

Het saldo van baten en lasten van het AFBZ is over 2015 € 291,1 miljoen negatief. De baten bedragen afgerond € 199,0 miljoen en de lasten € 490,1 miljoen. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2015 bedraagt € 20,9 miljard negatief.