Financieel jaarverslag fondsen 2011

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2011 is € 65,6 miljoen negatief. De baten bedragen € 22,0 miljard en de lasten € 22,0 miljard. Het cumulatieve saldo van baten en lasten van het Zvf eind 2011 bedraagt € 5,2 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2011 is € 2,0 miljard negatief. De baten bedragen € 23,3 miljard en de lasten € 25,3 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2011 bedraagt € 8,5 miljard negatief.