Toegankelijkheid

Deze website van het Zorginstituut voldoet aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid.

Webrichtlijnen

De webrichtlijnen van de Nederlandse overheid schrijven voor dat websites van organisaties zoals het Zorginstituut toegankelijk zijn voor alle burgers, ook voor hen die visueel of lichamelijk gehandicapt zijn.

Deze website is gepubliceerd in 2017 en nog niet getest op toegankelijkheid.