Financieel jaarverslag fondsen 2012

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2012 is € 1,2 miljard positief. De baten bedragen € 23,2 miljard en de lasten € 22,0 miljard. Het cumulatieve saldo van het Zvf eind 2012 bedraagt € 4,1 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2012 is € 4,8 miljard negatief. De baten bedragen € 23,2 miljard en de lasten € 28,0 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2012 bedraagt € 13,3 miljard negatief.