Over ons

Wat vindt u van onze website? Vul een aantal vragen in en help mee de website te verbeteren!

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft.

Video: Zorginstituut Nederland - De Nederlandse Gezondheidszorg

Video: Zorginstituut Nederland - De Nederlandse Gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, zodat we allemaal kunnen rekenen op goede zorg. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of die zorg goed en betaalbaar blijft.  

We worden in Nederland steeds ouder. Ook komen er steeds meer dure medicijnen, en stijgen de kosten voor langdurige zorg. Daarom kijken wij steeds opnieuw wat er wel en niet vergoed moet worden uit de basisverzekering. Dat zijn ingewikkelde keuzes die voor sommige mensen minder goed uitpakken. Maar onderaan de streep zorgen die keuzes voor de beste balans tussen goede en betaalbare zorg. 

Tot nu toe keken we vooral naar nieuwe medicijnen. Maar steeds vaker kijken we ook naar bestaande zorg en behandelingen. Onnodige of minder goede zorg willen we uit het basispakket halen. Bijvoorbeeld behandelingen die veel duurder zijn dan andere die net zo goed werken. 

We stellen onszelf altijd deze vragen:

  • Verbetert de kwaliteit van leven van patiënten door deze behandeling? 
  • Voor welke patiënten is het goede en noodzakelijke zorg? En voor welke niet? 
  • En, is de behandeling uiteindelijk het geld waard? 

Om die vragen te beantwoorden, praten we veel met iedereen in de zorg. Van patiënt tot dokter. En bestuderen we zoveel mogelijk onderzoek over hoe goed een behandeling of medicijn écht werkt.

Dit alles om het geld voor de zorg, waar u ook aan bijdraagt, goed te besteden. We maken keuzes voor en namens álle Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op goede en betaalbare zorg. Daar staan wij voor! 

We worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de zorg goed en betaalbaar te houden.

We halen onze kennis uit intensief contact met alle partijen uit de praktijk. En uit wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn écht werkt. Verbetert de kwaliteit van leven van patiënten door deze zorg? Voor welke patiënten is die behandeling wel goede en noodzakelijke zorg en voor welke patiënten niet? En uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is.

Het Zorginstituut maakt de keuze of iets wel of niet in het pakket van de basiszorgverzekering thuishoort. Dat zijn ingewikkelde keuzes, omdat die voor het algemeen belang goed zijn uit te leggen, maar voor mensen persoonlijk heel ingrijpend kunnen zijn.

Tot nu toe beoordelen we vooral nieuwe medicijnen en steeds vaker kijken we naar medische behandelingen en bestaande zorg: onnodige, minder goede of te dure zorg willen we uitsluiten. De ambitie is om ook de langdurige zorg kritisch tegen het licht te houden.

Dit alles om het geld voor de zorg, waar we allemaal aan mee betalen, te besteden aan waardevolle behandelingen, waarvan vaststaat dat ze écht werken. Deze ingewikkelde maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Van goede zorg verzekerd. Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.