Over ons

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basisverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorginstituut Nederland werkt er namens de overheid aan dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg.

Passend pakketbeheer

In deze animatie leggen we uit waarom en hoe het Zorginstituut een van zijn belangrijke taken uitvoert: het passend pakketbeheer.

In Nederland willen we goede zorg voor iedereen. Maar de zorg staat onder druk. Steeds meer mensen hebben zorg nodig, er werken niet genoeg mensen in de zorg, én de kosten lopen steeds verder op.

Daarom kijkt Zorginstituut Nederland goed welke zorg écht werkt. En voor wié. Zodat we geen tijd en geld verspillen aan zorg die niet nodig is.

Wij adviseren de minister over wat te vergoeden vanuit de basisverzekering. Denk aan ziekenhuiszorg en medicijnen, maar bijvoorbeeld ook aan psychologische zorg en langdurige zorg. We kiezen daarbij altijd voor zorg waarvan is bewezen dat het werkt.

En we gaan voor passende zorg. Want het basispakket is dan misschien voor iedereen hetzelfde; ménsen zijn allemaal anders.
Ook kijken we kritisch of zorg die nu in het basispakket zit, daar nog wel past. Zo maken we ruimte voor zorg die beter werkt!

Daarnaast houden we rekening met wat er speelt in de samenleving. Zoals personeelstekorten. En letten we bij onze keuzes op de gevolgen voor onze planeet.

Kortom, het Zorginstituut kiest voor bewezen, passende zorg die goed is voor mens en samenleving. Nu én in de toekomst.

Goede, betaalbare zorg voor iedereen

We worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Daarom is het belangrijk dat uit de basisverzekering alleen behandelingen worden vergoed, waarvan vaststaat dat ze écht werken en passen bij wat de patiënt nodig heeft. Het is onze kerntaak om hiervoor te zorgen, samen met zorgverleners, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstanties, de politiek en alle andere betrokken partijen.  

Noodzakelijke keuzes

Bij het maken van de keuze of iets wel of niet in de basisverzekering thuishoort, baseren wij ons op de kennis en kunde van zorgverleners. En op wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn werkt. Verbetert deze zorg de kwaliteit van leven van patiënten? Voor welke patiënten is een bepaalde behandeling wel goed en noodzakelijk en voor welke patiënten niet? En uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is. Dat zijn ingewikkelde afwegingen. Beslissen om zorg niet te vergoeden, kan voor mensen persoonlijk heel ingrijpend zijn. Maar het zijn noodzakelijke keuzes om goede zorg toegankelijk te houden voor de ruim 17 miljoen mensen in ons land. 

Kennis delen en samenwerken

Naast het adviseren van het ministerie van VWS over de inhoud van het basispakket draagt het Zorginstituut ook met andere werkzaamheden bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de verzekerde zorg. We publiceren regelmatig over mogelijke verbeteringen en signaleren kansen voor vernieuwingen in de zorg. We maken data over de kwaliteit van de zorg begrijpelijk en toegankelijk, zodat beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere beslissingen kunnen nemen. En we werken samen met alle partijen in de zorg aan het maken van kwaliteitsstandaarden en randvoorwaarden voor verzekerde zorg.