Over ons

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen.
Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Ons zorgstelstel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.
Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben, die werkt en van goede kwaliteit is. Tegelijkertijd moet het basispakket toegankelijk en betaalbaar blijven. Het Zorginstituut voert verschillende werkzaamheden uit om al deze aspecten te bewaken.

Van goede zorg verzekerd
Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk

Van goede zorg verzekerd

Iedere Nederlander heeft recht op zorg uit het basispakket. Hieraan betalen we allemaal mee via onze zorgverzekering. Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert welke zorg thuishoort in het basispakket, én welke niet.

De mogelijkheden van behandelingen en daardoor ook de kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen. En deze zullen blijven toenemen. Daarnaast
worden deze behandelingen nu vaak voor een brede groep van patiënten ingezet. Het Zorginstituut wil daarom meer aandacht voor hoe verzekerde
zorg wordt toegepast. Wie moet, welke zorg krijgen?

Professionals bepalen voor het overgrote deel wat voor soort behandeling zij aanbieden voor welke aandoening. Maar... is deze zorg voor elke patiënt
noodzakelijk en effectief? Oftewel is er sprake van Zinnige Zorg?

Om daar achter te komen moeten we ons met elkaar richten op wat er gebeurt in de spreekkamer; waar arts en patiënt samen beslissen over de
behandeling. Dat vraagt om goede samenwerking met professionals en patiënten over de toepassing van zorg.

We stimuleren zorgpartijen om hun richtlijnen en kwaliteitsstandaarden zó op te stellen dat de individuele patiënt de juiste zorg krijgt.

Dit doen we in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, maar ook met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Kortom, we blijven de grenzen van het basispakket bewaken. Daarnaast leggen we de focus nog meer op samenwerken aan zinnige zorg.

Hierdoor verminderen we de druk op de randen van het pakket en houden we de verzekerde zorg toegankelijk .... van goede kwaliteit ... betaalbaar, nu en in de toekomst.

Van Goede zorg verzekerd, Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk