Over ons

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basisverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorginstituut Nederland werkt er namens de overheid aan dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg.

Video: Zorginstituut Nederland - De Nederlandse Gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, zodat we allemaal kunnen rekenen op goede zorg. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of die zorg goed en betaalbaar blijft.  

We worden in Nederland steeds ouder. Ook komen er steeds meer dure medicijnen, en stijgen de kosten voor langdurige zorg. Daarom kijken wij steeds opnieuw wat er wel en niet vergoed moet worden uit de basisverzekering. Dat zijn ingewikkelde keuzes die voor sommige mensen minder goed uitpakken. Maar onderaan de streep zorgen die keuzes voor de beste balans tussen goede en betaalbare zorg. 

Tot nu toe keken we vooral naar nieuwe medicijnen. Maar steeds vaker kijken we ook naar bestaande zorg en behandelingen. Onnodige of minder goede zorg willen we uit het basispakket halen. Bijvoorbeeld behandelingen die veel duurder zijn dan andere die net zo goed werken. 

We stellen onszelf altijd deze vragen:

  • Verbetert de kwaliteit van leven van patiënten door deze behandeling? 
  • Voor welke patiënten is het goede en noodzakelijke zorg? En voor welke niet? 
  • En, is de behandeling uiteindelijk het geld waard? 

Om die vragen te beantwoorden, praten we veel met iedereen in de zorg. Van patiënt tot dokter. En bestuderen we zoveel mogelijk onderzoek over hoe goed een behandeling of medicijn écht werkt.

Dit alles om het geld voor de zorg, waar u ook aan bijdraagt, goed te besteden. We maken keuzes voor en namens álle Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op goede en betaalbare zorg. Daar staan wij voor! 

Goede, betaalbare zorg voor iedereen

We worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Daarom is het belangrijk dat uit de basisverzekering alleen behandelingen worden vergoed, waarvan vaststaat dat ze écht werken en passen bij wat de patiënt nodig heeft. Het is onze kerntaak om hiervoor te zorgen, samen met zorgverleners, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstanties, de politiek en alle andere betrokken partijen.  

Noodzakelijke keuzes

Bij het maken van de keuze of iets wel of niet in de basisverzekering thuishoort, baseren wij ons op de kennis en kunde van zorgverleners. En op wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn werkt. Verbetert deze zorg de kwaliteit van leven van patiënten? Voor welke patiënten is een bepaalde behandeling wel goed en noodzakelijk en voor welke patiënten niet? En uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is. Dat zijn ingewikkelde afwegingen. Beslissen om zorg niet te vergoeden, kan voor mensen persoonlijk heel ingrijpend zijn. Maar het zijn noodzakelijke keuzes om goede zorg toegankelijk te houden voor de ruim 17 miljoen mensen in ons land. 

Kennis delen en samenwerken

Naast het adviseren van het ministerie van VWS over de inhoud van het basispakket draagt het Zorginstituut ook met andere werkzaamheden bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de verzekerde zorg. We publiceren regelmatig over mogelijke verbeteringen en signaleren kansen voor vernieuwingen in de zorg. We maken data over de kwaliteit van de zorg begrijpelijk en toegankelijk, zodat beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere beslissingen kunnen nemen. En we werken samen met alle partijen in de zorg aan het maken van kwaliteitsstandaarden en randvoorwaarden voor verzekerde zorg.