Over ons

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft.

We worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de zorg goed en betaalbaar te houden.

We halen onze kennis uit intensief contact met alle partijen uit de praktijk. En uit wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn écht werkt. Verbetert de kwaliteit van leven van patiënten door deze zorg? Voor welke patiënten is die behandeling wel goede en noodzakelijke zorg en voor welke patiënten niet? En uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is. Het Zorginstituut maakt de keuze of iets wel of niet in het pakket van de basiszorgverzekering thuishoort. Dat zijn ingewikkelde keuzes, omdat die voor het algemeen belang goed zijn uit te leggen, maar voor mensen persoonlijk heel ingrijpend kunnen zijn.

Tot nu toe beoordelen we vooral nieuwe medicijnen en steeds vaker kijken we naar medische behandelingen en bestaande zorg: onnodige, minder goede of te dure zorg willen we uitsluiten. Ambitie is om ook de langdurige zorg kritisch tegen het licht te houden.

Dit alles om het geld voor de zorg, waar we allemaal aan mee betalen, te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat ze écht werken. Deze ingewikkelde maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Van goede zorg verzekerd
Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk

Van goede zorg verzekerd

Iedere Nederlander heeft recht op zorg uit het basispakket. Hieraan betalen we allemaal mee via onze zorgverzekering. Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert welke zorg thuishoort in het basispakket, én welke niet.

De mogelijkheden van behandelingen en daardoor ook de kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen. En deze zullen blijven toenemen. Daarnaast
worden deze behandelingen nu vaak voor een brede groep van patiënten ingezet. Het Zorginstituut wil daarom meer aandacht voor hoe verzekerde
zorg wordt toegepast. Wie moet, welke zorg krijgen?

Professionals bepalen voor het overgrote deel wat voor soort behandeling zij aanbieden voor welke aandoening. Maar... is deze zorg voor elke patiënt
noodzakelijk en effectief? Oftewel is er sprake van Zinnige Zorg?

Om daar achter te komen moeten we ons met elkaar richten op wat er gebeurt in de spreekkamer; waar arts en patiënt samen beslissen over de
behandeling. Dat vraagt om goede samenwerking met professionals en patiënten over de toepassing van zorg.

We stimuleren zorgpartijen om hun richtlijnen en kwaliteitsstandaarden zó op te stellen dat de individuele patiënt de juiste zorg krijgt.

Dit doen we in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, maar ook met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Kortom, we blijven de grenzen van het basispakket bewaken. Daarnaast leggen we de focus nog meer op samenwerken aan zinnige zorg.

Hierdoor verminderen we de druk op de randen van het pakket en houden we de verzekerde zorg toegankelijk .... van goede kwaliteit ... betaalbaar, nu en in de toekomst.

Van Goede zorg verzekerd, Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk