Financieel jaarverslag fondsen 2006

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2006 is € 1,2 miljard negatief. De baten bedragen € 16,1 miljard en de lasten € 17,3 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2006 bedraagt € 1,2 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2006 is € 65 miljoen negatief. De baten bedragen ruim € 23,1 miljard en de lasten bijna € 23,2 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ ultimo 2006 bedraagt € 223 miljoen positief.