Financieel jaarverslag fondsen 2009

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2009 is € 0,8 miljard negatief. De baten bedragen € 18,9 miljard en de lasten € 19,7 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2009 bedraagt € 2,9 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2009 is € 3,3 miljard negatief. De baten bedragen € 20,1 miljard en de lasten € 23,4 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ ultimo 2009 bedraagt € 3,8 miljard negatief.