Financieel jaarverslag fondsen 2008

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2008 is € 0,2 miljard positief. De baten bedragen ruim € 19,0 miljard en de lasten ruim € 18,8 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2008 bedraagt € 2,1 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2008 is € 1,1 miljard negatief. De baten bedragen ruim € 20,6 miljard en de lasten bijna € 21,7 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ ultimo 2008 bedraagt € 0,5 miljard negatief.