Financieel jaarverslag fondsen 2010

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2010 is € 2,3 miljard negatief. De baten bedragen € 19,7 miljard en de lasten € 22,0 miljard. Het cumulatieve saldo van baten en lasten van het Zvf eind 2010 bedraagt € 5,2 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2010 is € 2,7 miljard negatief. De baten bedragen € 21,8 miljard en de lasten € 24,5 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2010 bedraagt € 6,5 miljard negatief.