Het Zorginstituut publiceert periodiek 3 uitgaven waarop u zich kunt abonneren: het Zorginstituut Magazine, de digitale Nieuwsbrief en de GIPeilingen. Het Magazine verschijnt 4 keer per jaar, de GIPeilingen 1 keer per jaar en de digitale Nieuwsbrief ongeveer 12 keer per jaar.

Abonnement Zorginstituut Magazine en/of GIPeilingen

Abonneerformulier

Wilt u zich abonneren op het Zorginstituut Magazine of de GIPeilingen, vult u dan onderstaand formulier in.

Te kiezen abonnement *
Aanspreekvorm *