Abonneren

Het Zorginstituut publiceert periodiek 2 uitgaven waarop u zich kunt abonneren: het Zorginstituut Magazine en de GIPeilingen (overzicht van het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland). Het Magazine verschijnt 4 keer per jaar en de GIPeilingen 1 keer per jaar.

Abonnement Zorginstituut Magazine en/of GIPeilingen

Abonneerformulier

Wilt u zich abonneren op het Zorginstituut Magazine of de GIPeilingen, vult u dan onderstaand formulier in.

Te kiezen abonnement *
Aanspreekvorm *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u zich abonneren op het Zorginstituut Magazine of de GIPeilingen? Vul dan het formulier op deze pagina in. Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor het leveren van uw abonnement op het Zorginstituut Magazine of GIPeilingen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Zorginstituut Nederland verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden of om u te kunnen bereiken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Het Zorginstituut verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een afdeling binnen het Zorginstituut. Zorginstituut Nederland heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven hoe wij omgaan met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens 1 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *