Financieel jaarverslag fondsen 2005

Het saldo van baten en lasten van de Algemene Kas (AK) over 2005 is € 3,8 miljard negatief. De baten bedragen € 13,3 miljard en de lasten € 17,1 miljard. Het cumulatief saldo van de AK eind 2005 bedraagt € 5,8 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2005 is € 1,1 miljard positief. De baten bedragen € 23,1 miljard en de lasten bijna € 22,1 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ ultimo 2005 bedraagt € 0,3 miljard positief.