Financieel jaarverslag fondsen 2014

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2014 is € 333,2 miljoen positief. De baten bedragen € 25,5 miljard en de lasten € 25,2 miljard. Het cumulatieve saldo van het Zvf eind 2014 bedraagt € 1,8 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2014 is € 5,2 miljard negatief. De baten bedragen € 22,7 miljard en de lasten € 27,9 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ eind 2014 bedraagt € 20,7 miljard negatief.