Financieel jaarverslag fondsen 2007

Het saldo van baten en lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) over 2007 is € 1,1 miljard negatief. De baten bedragen € 16,8 miljard en de lasten € 17,9 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2007 bedraagt € 2,3 miljard negatief.

Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) over 2007 is € 368 miljoen positief. De baten bedragen ruim € 23,3 miljard en de lasten bijna € 23,0 miljard. Het cumulatief saldo van het AFBZ ultimo 2007 bedraagt € 591 miljoen positief.