Gehonoreerde subsidieaanvragen Veelbelovende zorg 2022

8 medische onderzoeken ontvangen vanaf 2022 subsidie in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling uit en werkt hiervoor intensief samen met ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. Het doel van de subsidieregeling is te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket van de zorgverzekering.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende Zorg bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door het Zorginstituut en het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw. De regeling bevordert onderzoek naar zorg die veelbelovend is. Als het onderzoek aantoont dat de veelbelovende zorg effectief is, wordt die toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Op deze manier zorgt de regeling ervoor dat de zorg sneller beschikbaar is voor patiënten. Onderzoek naar veelbelovende nieuwe behandelingen, medicijnen of hulpmiddelen is duur. Dat heeft vooral te maken met de vaak hoge zorgkosten en de onderzoekskosten. De subsidieregeling Veelbelovende zorg financiert die hoge kosten, zodat onderzoekers klinische bewijslast kunnen verzamelen. Het gaat om onderzoek naar behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Voorwaarden voor subsidie

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidieregeling is dat sprake moet zijn van marktfalen: er moeten duidelijke redenen zijn waarom het onderzoek zonder overheidssubsidie niet van de grond komt.

Ook moeten binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling, ten opzichte van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen 6 maanden een standpunt in of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

Gehonoreerde projecten in 2022

Eindoordeel door Zorginstituut Nederland

Na het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de betreffende zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de relatieve (meer)kosten acceptabel zijn.