Veelbelovende zorg - Orale immunotherapie bij jonge kinderen met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van orale immunotherapie bij kinderen van 9 tot 30 maanden oud met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie voor ten minste 1 allergeen (pinda, noten, koemelk en/of kippeneiwit). Het project is op 1 augustus 2022 gestart voor een periode van 5,5 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond februari 2028 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Een voedselallergie ontstaat meestal op jonge leeftijd. Bij veel kinderen blijft deze allergie levenslang aanwezig. Op dit moment zijn er geen behandelingen beschikbaar. Dit betekent dat het kind in het verdere leven bepaald voedsel moet vermijden en risico loopt op (soms ernstige) allergische reacties als het voedsel per ongeluk toch wordt gegeten.

Orale immunotherapie bij jonge kinderen is een nieuwe behandeling,  waarbij patiëntjes dagelijks gedurende 1 jaar kleine hoeveelheden krijgen van de voeding waarvoor ze allergisch zijn. Hierdoor wordt het afweersysteem minder gevoelig en zal het afweersysteem minder heftig gaan reageren bij blootstelling aan het allergeen.

Over de subsidieregeling Veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.

Het onderzoek

Het onderzoek betreft een multicenter, gerandomiseerd onderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van orale immunotherapie wordt vergeleken met het strikt vermijden van het allergeen. Aan het onderzoek zullen 500 kinderen deelnemen van 9 tot 30 maanden oud met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie voor ten minste 1 allergeen (pinda, noten, koemelk en/of kippeneiwit). Daarvan krijgen 250 kinderen orale immunotherapie.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of orale immunotherapie bij jonge kinderen met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie leidt tot langdurige tolerantie tegen het allergeen. De hypothese is dat orale immunotherapie bij jonge kinderen met een voedselallergie in 60% tot 75% van de kinderen (afhankelijk van welk allergeen het betreft) zal leiden tot langdurige tolerantie, en dus tot genezing van de allergie. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van orale immunotherapie op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door het Deventer Ziekenhuis.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of orale immunotherapie bij kinderen van 9 tot 30 maanden oud met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie voor ten minste 1 allergeen (pinda, noten, koemelk en/of kippeneiwit) voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet orale immunotherapie bij kinderen van 9 tot 30 maanden oud met een bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie voor ten minste 1 allergeen (pinda, noten, koemelk en/of kippeneiwit) nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd Veelbelovende zorg-project 1 augustus 2022 - 1 februari 2028
Beoordelingsperiode ‘stand van de wetenschap en praktijk’ februari 2028 - augustus 2028
Publicatie standpunt medio augustus 2028

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Stichting Voedselallergie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)