De financiering van de Zorgverzekeringswet vindt plaats vanuit het Zorgverzekeringsfonds en de financiering van de Wet langdurige zorg vindt plaats vanuit het Fonds langdurige zorg. Het Zorginstituut beheert beide fondsen en doet daaruit betalingen aan zorgverzekeraars en zorgkantoren.