Veelbelovende zorg - Basofiele Activatie Test (BAT) bij kinderen met mogelijke IgE gemedieerde koemelkallergie

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van de Basofiele Activatie Test (BAT) bij kinderen tussen 0 en 12 jaar die naar de tweede of derde lijn worden verwezen vanwege een vermoeden van IgE gemedieerde koemelkallergie. Het project is op 1 september 2021 gestart voor een periode van 5 jaar en 3 maanden. Na afronding van het project, worden de onderzoeksresultaten rond november 2026 ingediend bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of de BAT bij kinderen tussen 0-12 jaar met mogelijke IgE gemedieerde koemelkallergie vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

De huidige gouden standaard voor het vaststellen van een koemelkallergie is een voedselprovocatietest. Hierbij moeten patiënten koemelk innemen. Dat is vaak erg belastend voor kind en ouders, gezien de kans op allergische reacties. Ook is deze test tijdrovend. De BAT is een laboratoriumtest waarvoor slechts een kleine hoeveelheid bloed nodig is en waarvan de uitslag snel bekend is. In een pilot-onderzoek bleek dat BAT een hoge sensitiviteit en specificiteit heeft voor het vaststellen van koemelkallergie bij kinderen met een vermoeden van IgE gemedieerde koemelkallergie.

Over de subsidieregeling Veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.

Het onderzoek

Het onderzoek betreft een prospectieve multicenter cohortstudie, waarin de (kosten)effectiviteit van BAT wordt vergeleken met die van de voedselprovocatietest. Aan het onderzoek zullen 700 kinderen tussen 0 en 12 jaar deelnemen, die naar de tweede of derde lijn worden verwezen vanwege een vermoeden van IgE gemedieerde koemelkallergie. Bij alle kinderen zal de uitslag van de BAT vergeleken worden met die van de dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of BAT de dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest kan vervangen. De hypothese is dat BAT een specificiteit heeft van 95% of hoger, oftewel 5% of minder fout-positieve testuitslagen. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van BAT op andere uitkomstmaten, tijd tot diagnose en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem).

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Oftewel de zorg moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk. Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, start het Zorginstituut met de beoordeling. Op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut binnen 6 maanden, of de BAT bij kinderen tussen 0-12 jaar met mogelijke IgE gemedieerde koemelkallergie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de (meer)kosten van de behandeling acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet BAT bij kinderen met mogelijke koemelkallergie nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’, en mag het niet uit de basisverzekering van de Zvw vergoed worden.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan de publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum

Looptijd Veelbelovende zorg-project

1 september 2021 - 30 november 2026
Beoordelingsperiode ‘stand van de wetenschap en praktijk’

december 2026 - mei 2027

Publicatie standpunt mei 2027

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Allergologie en Klinische Immunologie
  • Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie
  • Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie
  • Nederlands Anafylaxis Netwerk
  • Stichting Voedselallergie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)