Veelbelovende zorg - Precisiebestraling bij patiënten met epilepsie (PRECISION studie)

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van bestraling bij patiënten met medicatie-resistente, gelokaliseerde epilepsie, die niet in aanmerking komen voor chirurgie. Het project is gestart op 1 september 2022 voor een periode van 7 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond september 2029 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Ongeveer 200.000 mensen in Nederland hebben epilepsie. De behandeling met medicijnen van epilepsie slaat aan bij twee derde van de patiënten. Maar bij een derde van de patiënten hebben medicijnen onvoldoende effect. Zij zijn wat we noemen medicatie-resistent. De plek die de epilepsie veroorzaakt heet de epileptogene zone. Vooral voor medicatie-resistente patiënten bij wie die plek goed is aan te wijzen, is chirurgie een genezend alternatief. Dit geldt voor 60-90% van die patiënten. Helaas komen niet alle patiënten in aanmerking voor een operatie, of willen sommige patiënten zelf geen operatie. Hierdoor zijn er per jaar 140-150 patiënten met medicatie-resistente, gelokaliseerde epilepsie die op dit moment geen genezende behandeling kunnen krijgen. Dat heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven, en op de zorgkosten voor de maatschappij.

Het onderzoek

Het onderzoek betreft een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie, waarin de (kosten)effectiviteit van (hoge precisie) bestraling wordt vergeleken met die van de standaardbehandeling. Die bestaat uit anti-epileptica medicijnen en neuromodulatie, zoals diepe hersenstimulatie of nervus vagus stimulatie. Aan het onderzoek zullen 94 patiënten deelnemen met medicatie-resistente, gelokaliseerde epilepsie die niet in aanmerking komen voor een operatie. Van hen krijgen 47 mensen de precisiebestraling.

Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of precisiebestraling bij volwassen patiënten met medicatie-resistente, gelokaliseerde epilepsie die niet in aanmerking komen voor een operatie, effect heeft op het aantal epileptische aanvallen. De hypothese is dat de precisiebestraling leidt tot vermindering van de aanvallen met 50-75% na 2 jaar. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van bestraling op andere uitkomstmaten, zoals veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door Stichting Maastricht Radiation Oncology (Maastro). Kijk voor meer informatie over alle deelnemende centra en actuele studie informatie op de website Maastro.nl.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of precisiebestraling bij epilepsie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet precisiebestraling bij epilepsie nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de onderzoeksgroep: Maastro.nl.

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd Veelbelovende zorg-project 1 september 2022 - 1 september 2029
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' september 2029 - maart 2030
Publicatie standpunt maart 2030

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • EpilepsieNL
  • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
  • Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
  • Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC)
  • Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)