Veelbelovende zorg - MRI-geleide laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) bij patiënten met een glioblastoom

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van MRI-geleide laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd niet-operabel glioblastoom. Het project is gestart op 1 oktober 2021 voor een periode van 6 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond 30 september 2027 ingediend bij het Zorginstituut. Wij gebruiken deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of MRI-geleide LITT bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd niet-operabel glioblastoom uit het basispakket van de zorgverzekering kan worden vergoed.

De aandoening en behandeling

In Nederland krijgen jaarlijks 1100 mensen een glioblastoom. Bij 30% van de patiënten kan deze hersentumor niet met een operatie worden verwijderd. MRI-geleide laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) is een nieuwe, minimaal invasieve techniek die het mogelijk maakt hersentumoren weg te branden met laserlicht. De ingreep vindt plaats in een MRI-scanner. De chirurg heeft daarmee tijdens de behandeling directe beelden van de tumor. Daardoor kan schade worden voorkomen aan omliggend weefsel met belangrijke functies. Na de behandeling krijgen patiënten nog de standaard chemoradiatietherapie.

Het onderzoek

Het onderzoek is een nationale, multicenter, open-label RCT (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep). In het onderzoek wordt de (kosten)effectiviteit van MRI-geleide LITT gevolgd door chemoradiatie vergeleken met alleen chemoradiatie (dit is de standaardbehandeling). Aan het onderzoek nemen 282 volwassen patiënten deel met een verdenking op een glioblastoom op basis van radiologisch onderzoek, en met een contra-indicatie voor chirurgische resectie. Deelnemende patiënten hebben een Karnofsky Performance status (KPS) ≥ 70.

Van de onderzoeksgroep worden 141 patiënten behandeld met MRI-geleide LITT voorafgaand aan chemoradiatie. En 141 patiënten worden behandeld met alleen chemoradiatie. De hypothese is dat het toevoegen van MRI-geleide LITT aan de standaard chemoradiatie een verschil van tenminste 5,1 maanden in mediane overleving oplevert vanaf het moment van behandeling. Daarnaast levert de toevoeging van MRI-geleide LITT mogelijk een betere ziektespecifieke kwaliteit van leven, 5 maanden na behandeling, gemeten met QLQ-C30 + BN20.

Het onderzoek wordt geleid door Radboudumc in Nijmegen. Meer informatie over alle deelnemende centra en actuele studie-informatie kunt u vinden op de website www.emitt.nl.

Beoordeling Stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of MRI-geleide LITT bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd niet-operabel glioblastoom voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet MRI-geleide LITT bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd niet-operabel glioblastoom nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’, en mag het niet uit de basisverzekering van de Zvw vergoed worden.

Voor informatie

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website van de onderzoeksgroep: www.emitt.nl.
Het onderzoek is aangemeld bij ClinicalTrials.gov (NCT05318612).

Overige vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, Team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan de publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum

Looptijd Veelbelovende zorg-project

1 oktober 2021 – 30 september 2027
Beoordelingsperiode ‘stand van de wetenschap en praktijk’

1 oktober 2027 – eind maart 2028

Publicatie standpunt eind maart 2028

Betrokken partijen

  • Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
  • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)