Veelbelovende zorg - 18F FDG PET/CT scans bij volwassen patiënten met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van 18F FDG PET/CT-scans bij volwassenen met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) die hun (in opzet) curatieve behandeling hebben afgerond en starten met hun vervolgtraject. Het project is gestart op 1 juli 2023 voor een periode van 6 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond 1 juli 2029 bij het Zorginstituut ingediend. We gebruiken deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. 

De aandoening en behandeling

Veel longkankerpatiënten ontwikkelen uitzaaiingen na een behandeling die op genezing is gericht. In Nederland worden de nacontroles van longkankerpatiënten gedaan door middel van CT-scans van de longen. Een CT-scan van de longen kan alleen uitzaaiingen in de longen zelf aantonen, terwijl het risico op uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam veel groter is. Deze uitzaaiingen worden hierdoor vaak in een (te) laat stadium ontdekt, waardoor er minder behandelmogelijkheden zijn. Een PET/CT-scan kan mogelijk sneller uitzaaiingen aantonen dan een CT-scan, waardoor een op genezing gerichte behandeling eerder kan worden gestart en de overleving kan verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek is een multicenter, gerandomiseerd onderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van 18F FDG PET/CT-scans wordt vergeleken met die van CT-scans. Aan het onderzoek nemen 688 volwassen patiënten deel met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Het gaat om patiënten die hun (in opzet) curatieve behandeling hebben afgerond. De helft van deze patiënten krijgt tijdens nacontroles 18F FDG PET/CT-scans en de andere helft krijgt CT-scans. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken of 18F FDG PET/CT-scans de overleving kan verbeteren van volwassen patiënten met stadium III NSCLC. De hypothese is dat het toevoegen van een 18F FDG PET/CT-scan in de nazorg van patiënten met stadium III longkanker eventuele terugkeer van de kanker sneller opspoort. Hierdoor kan eerder een behandeling worden ingezet die leidt tot een verbeterde overleving en een betere kwaliteit van leven. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van 18F FDG PET/CT-scans op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door het Radboudumc in Nijmegen.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of  18F FDG PET/CT-scans bij volwassen patiënten met stadium III NSCLC die hun (in opzet) curatieve behandeling hebben afgerond en starten met hun vervolgtraject voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet het uitvoeren van 18F FDG PET/CT scans bij volwassen patiënten met stadium III NSCLC die hun (in opzet) curatieve behandeling hebben afgerond en starten met hun vervolgtraject nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd veelbelovende zorg-project 1 juli 2023 – 1 juli 2029
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' 1 juli 2029 – 31 december 2029
Publicatie standpunt januari 2030

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Longkanker Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)