Veelbelovende zorg - Gepersonaliseerde behandeling met selectieve interne radiotherapie bij oudere of kwetsbare darmkankerpatiënten met uitzaaiingen die zich beperken tot de lever

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van een eenmalige gepersonaliseerde behandeling met selectieve interne radiotherapie (SIRT), bij oudere of kwetsbare patiënten met nog niet eerder behandelde, niet-resectabele colorectale metastasen die zich beperken tot de lever. Het project is gestart op 1 juli 2021 voor een periode van 5 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond juni 2026 ingediend bij het Zorginstituut. Wij gebruiken deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of de behandeling voor deze patiëntgroep uit het basispakket van de zorgverzekering kan worden vergoed.

De aandoening en behandeling

Voor oudere of kwetsbare patiënten met uitzaaiingen van dikke darmkanker die zich beperken tot de lever en die niet operatief niet behandeld kunnen worden, bestaat de standaardbehandeling uit driewekelijkse kuren met capecitabine en bevacizumab. Deze behandeling is vaak belastend voor patiënten als gevolg van de regelmatige ziekenhuishuisbezoeken en mogelijk optreden van bijwerkingen.

Een mogelijk minder belastend alternatief is een eenmalige gepersonaliseerde behandeling met SIRT. Bij deze behandeling worden via een katheter radioactieve bolletjes in de hoofdslagader van de lever ingebracht, met als doel de tumoren te vernietigen.

Het onderzoek

Het onderzoek betreft een multicenter, gerandomiseerd onderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van een eenmalige gepersonaliseerde radioembolisatiebehandeling wordt vergeleken met driewekelijkse kuren met capecitabine en bevacizumab. Aan het onderzoek zullen 220 oudere en/of kwetsbare patiënten deelnemen met nog niet eerder behandelde, niet-resectabele colorectale metastasen die zich beperken tot de lever.

De helft van de patiënten wordt behandeld met de radioembolisatie en de andere helft met de standaardbehandeling. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of een eenmalige, gepersonaliseerde behandeling met SIRT een vergelijkbare effectiviteit heeft met de huidige standaardtherapie bij deze patiëntgroep. De hypothese is dat het risico op progressie vergelijkbaar zal zijn, maar dat de kwaliteit van leven bij behandeling met SIRT (gemeten met de EORTC-QLQ) gemiddeld 10 punten hoger zal zijn dan bij de standaardbehandeling. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van de radioembolisatie behandeling op andere uitkomstmaten, en of de behandeling veilig en kosteneffectief is.

Het onderzoek wordt geleid door Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket als die ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Oftewel de zorg moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk. Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, start het Zorginstituut met de beoordeling.

Op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut binnen 6 maanden of een eenmalige gepersonaliseerde behandeling met SIRT bij oudere en/of kwetsbare patiënten met nog niet eerder behandelde, niet-resectabele colorectale metastasen die zich beperken tot de lever, voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten van de behandeling acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet de behandeling nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’, en mag die nog niet uit het basispakket van de Zvw vergoed worden.

Voor informatie

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de Engelstalige website van de onderzoeksgroep. Het onderzoek is aangemeld bij ClinicalTrials.gov (NCT05092880).

Overige vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan de publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum

Looptijd Veelbelovende zorg-project

1 juli 2021 – 30 juni 2026
Beoordelingsperiode ‘stand van de wetenschap en praktijk’

juli 2026 – december 2026

Publicatie standpunt december 2026

Betrokken partijen

  • Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
  • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)