Veelbelovende zorg - Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (continue theta burst stimulation) toegevoegd aan hand-arm revalidatietraining bij volwassen patiënten met een parese van één arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van hersenstimulatie: repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (continue theta burst stimulation) toegevoegd aan hand-arm revalidatietraining bij volwassen patiënten met een parese van 1 arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding bij wie de behandeling binnen 3 weken na de beroerte kan worden gestart in een revalidatiekliniek. Het project is gestart op 1 oktober 2023 voor een periode van 6 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond oktober 2029 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of de behandeling vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Na een beroerte ervaart een groot deel van de patiënten beperkingen in het dagelijks leven, zoals een verminderde hand- en armfunctie. Momenteel bestaat er geen bewezen effectieve behandeling om deze functie te verbeteren. Er zijn veelbelovende aanwijzingen dat een behandeling met transcraniële magnetische stimulatie (TMS; hersenstimulatie) de hand- en armfuncties verbetert in de eerste weken na een beroerte. Samen met de standaard hand-armrevalidatietraining kan dit voor een grote groep patiënten mogelijk zorgen voor een verbetering van hun dagelijks functioneren. 

Het onderzoek

Het onderzoek ‘B-STARS 2’ is een multicenter gerandomiseerd onderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS, in dit project specifiek: continue theta burst stimulation) in het handgebied van de primaire motorische cortex in het niet aangedane deel van de hersenen toegevoegd aan de standaardbehandeling (bestaande uit hand-arm revalidatietraining) vergeleken wordt met sham rTMS toegevoegd aan de standaardbehandeling. Aan het onderzoek zullen 454 volwassen patiënten deelnemen met een parese van één arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding bij wie de behandeling binnen 3 weken na de beroerte kan worden gestart in een revalidatiekliniek. 227 patiënten krijgen rTMS stimulatie toegevoegd aan de bestaande hand-armrevalidatietraining. 

Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of rTMS toegevoegd aan de bestaande hand-armrevalidatietraining, een verbetering van het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven geeft bij volwassen patiënten met een parese van één arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding. De hypothese is dat het toevoegen van rTMS aan de standaardbehandeling resulteert in een verbeterde hand-arm functie, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van rTMS aan de bestaande hand-arm revalidatietraining op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit. 

Het onderzoek wordt geleid door UMC Utrecht. 

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de volgende behandeling voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’:  repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (continue theta burst stimulation) toegevoegd aan hand-armrevalidatietraining bij volwassen patiënten met een parese van één arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding bij wie de behandeling binnen 3 weken na de beroerte kan worden gestart in een revalidatiekliniek. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn. 

Op dit moment voldoet repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (continue theta burst stimulation) toegevoegd aan hand-armrevalidatietraining bij volwassen patiënten met een parese van één arm als gevolg van een eerste herseninfarct of hersenbloeding bij wie de behandeling binnen 3 weken na de beroerte kan worden gestart in een revalidatiekliniek nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd veelbelovende zorg-project 1 oktober 2023 - 1 oktober 2029
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' oktober 2029 - april 2030
Publicatie standpunt april 2030

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)