Subsidieregelingen

Zorginstituut Nederland voert 4 subsidieregelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidieregelingen financieren bepaalde zorg. Of stimuleren vernieuwende zorgontwikkelingen die tot het basispakket van de zorgverzekering (Zvw) horen of tot de langdurige zorg (Wlz). Daarnaast voert het Zorginstituut ook een subsidieregeling uit voor ADL-assistentie door zorgaanbieders.

ADL-assistentie (Wlz)

ADL-assistentie is hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden. ADL-assistentie is er voor verzekerden met een lichamelijke handicap die zelfstandig wonen in zogeheten ADL-clusterwoningen, en die onder voorwaarden recht hebben op beschikbare persoonlijke assistentie op oproepbasis bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Per 1 januari 2015 is de ADL-assistentie geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het Zorginstituut verstrekt subsidies aan zorgaanbieders die ADL-assistentie leveren.

Lees meer over de regeling 'ADL-assistentie'.