Veelbelovende zorg - Bronchiale thermoplastiek (BT) voor ernstig astma in het tijdperk van biologicals: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (BOOSTER-studie)

Via de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van bronchiale thermoplastiek bij volwassenen met ernstig, ongecontroleerd astma met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar, ondanks optimale therapie (inclusief een biological als zij daarvoor in aanmerking komen). Het project is gestart op 1 juli 2023 voor een periode van 6 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond juli 2029 bij het Zorginstituut ingediend. We gebruiken deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Astma is een veelvoorkomende aandoening en is meestal goed onder controle te houden met inhalatiemedicatie. Hiermee kunnen patiënten zonder al te veel problemen hun leven leiden. Maar een klein aantal patiënten heeft ernstig astma en ondanks het gebruik van veel medicatie (incl. eventueel biologics) hebben zij vaak 1 of meer keer per jaar zo’n ernstige astma-aanval dat zij wekenlang vrijwel geen inspanning kunnen leveren. Soms moeten zij zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijk kan een deel van deze patiënten baat hebben bij de behandeling bronchiale thermoplastiek (BT). Onder diepe sedatie of algehele narcose brengt de longarts een speciale slang in de luchtwegen in. Deze verwarmt delen van de luchtwegen. Daardoor worden de spierlaag en steunweefsels minder dik en nemen de astmaklachten af. De behandeling bestaat uit 3 sessies BT, met tussen elke behandeling 3 weken pauze.

Het onderzoek

Het onderzoek ‘BOOSTER-trial’ is een multicenter gerandomiseerd onderzoek. Hierin wordt de (kosten)effectiviteit van bronchiale thermoplastiek vergeleken met de gebruikelijke zorg volgens de geldende richtlijnen. Aan het onderzoek zullen 90 volwassen patiënten deelnemen met ernstig, ongecontroleerd astma en 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar, ondanks optimale therapie (inclusief een biological als zij daarvoor in aanmerking komen). Van deze patiënten krijgen er 45 bronchiale thermoplastiek.

Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of bronchiale thermoplastiek het aantal ernstige astma-aanvallen vermindert bij volwassen patiënten met de genoemde mate van astma en optimale therapie. De hypothese is dat na bronchiale thermoplastiek het gemiddeld aantal ernstige astma-aanvallen en bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) afnemen. En dat de longfunctie en kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de positieve effecten van bronchiale thermoplastiek op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door Amsterdam UMC, locatie AMC, te Amsterdam.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of bronchiale thermoplastiek bij volwassen patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar, ondanks optimale therapie (inclusief een biological als zij daarvoor in aanmerking komen) voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet bronchiale thermoplastiek bij volwassen patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar, ondanks optimale therapie (inclusief een biological als zij daarvoor in aanmerking komen) nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Stap in het proces Datum
Looptijd veelbelovende zorg-project 1 juli 2023 - 1 juli 2029
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' juli 2029 - januari 2030
Publicatie standpunt januari 2030

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tubercolose (NVALT), bestuur en secties Astma en Allergie en Pulmonale Interventies
  • Longfonds
  • astmaVereniging Nederland en Davos
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)