Veelbelovende zorg - Minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie bij patiënten met een spontane hersenbloeding

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt tijdelijke financiering verstrekt voor behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Via deze regeling wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van een minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie binnen 8 uur na het ontstaan van symptomen bij patiënten met een spontane hersenbloeding.

Het project start op 1 juni 2022 voor een periode van 5 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond 1 juni 2027 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of deze behandeling bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

De aandoening en behandeling

Een hersenbloeding is de meest ernstige vorm van een beroerte: 4 op de 10 patiënten is na een maand overleden. En van degenen die overleven blijft een groot deel afhankelijk van zorg. Er zijn op dit moment weinig effectieve behandelingen mogelijk na een hersenbloeding, waardoor de kans op herstel in de afgelopen 30 jaar niet is verbeterd. De grootte van de hersenbloeding bepaalt in belangrijke mate de kans op herstel na een hersenbloeding. De laatste jaren is een nieuw soort operatie ontwikkeld voor patiënten met een hersenbloeding. Deze minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie, ofwel kijkoperatie, wordt verricht via een klein gaatje in de schedel. De ingreep werkt mogelijk vooral goed als de operatie binnen 8 uur na het ontstaan van de klachten wordt uitgevoerd.

Het onderzoek

De zogeheten DIST-ABC-studie betreft een multicenter gerandomiseerd onderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van de minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie als toevoeging aan de standaardbehandeling wordt vergeleken met alleen de standaardbehandeling. Aan het onderzoek zullen 600 patiënten deelnemen met een spontane hersenbloeding. Dat wilt zeggen niet veroorzaakt door een ongeval, een vaatafwijking of tumor ter plaatse van de bloeding. Hiervan krijgen 300 patiënten de minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie.

Het doel van het DIST-ABC-onderzoek is om te ontdekken, of een minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie die binnen 8 uur na het ontstaan van de klachten wordt uitgevoerd bij patiënten met een spontane hersenbloeding, leidt tot een beter herstel vergeleken met de standaardbehandeling.

De hypothese is dat deze minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie ervoor zorgt dat patiënten met een hersenbloeding minder beperkingen overhouden (gemeten met de modified Ranking Scale), minder vaak overlijden en een betere kwaliteit van leven hebben (gemeten met de EQ-5D-5L en Stroke-Specific Quality of Life scale). Ook wordt gekeken naar de positieve effecten van deze minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit.

Het onderzoek wordt geleid door Radboudumc, Nijmegen.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of een minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie die binnen 8 uur na het ontstaan van de klachten wordt uitgevoerd bij patiënten met een spontane hersenbloeding voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn.

Op dit moment voldoet een minimaal invasieve endoscopiegeleide operatie binnen 8 uur na het ontstaan van symptomen bij patiënten met een spontane hersenbloeding nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team Veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd Veelbelovende zorg-project 1 juni 2022 - 1 juni 2027
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' juni 2027 - december 2027
Publicatie standpunt medio december 2027

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Harteraad
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)