Gehonoreerde subsidieaanvragen Veelbelovende zorg 2024

2 medische onderzoeken ontvangen vanaf 2024 subsidie via de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling uit en werkt hiervoor intensief samen met ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. Het doel van de subsidieregeling is ervoor te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg. Want als onderzoek aantoont dat veelbelovende zorg echt werkt, kan deze worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Gehonoreerde projecten in 2024

Voorwaarden voor subsidie

Om recht te hebben op de subsidieregeling Veelbelovende zorg, moet een aanvraag aan 2 voorwaarden voldoen:

  1. Er moet sprake zijn van marktfalen: er moeten duidelijke redenen zijn waarom het onderzoek zonder overheidssubsidie niet van de grond komt.
  2. Binnen de subsidieperiode moeten onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling, vergeleken met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut een standpunt in of de zorg voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is. Dit standpunt volgt aan het eind van het onderzoekstraject binnen 6 maanden.

Eindoordeel door Zorginstituut Nederland

Na het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de betreffende zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de relatieve (meer)kosten acceptabel zijn.