Veelbelovende zorg - Focale therapie (bestaande uit HIFU, TULSA en IRE) bij mannen van 40 jaar en ouder met een nieuw gediagnosticeerd, intermediair risico dominant prostaatkanker en een levensverwachting van minstens 10 jaar

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt tijdelijke financiering verstrekt voor behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Via deze regeling wordt onderzoek gesubsidieerd naar de (kosten)effectiviteit van focale therapie met MRI gestuurde transurethrale echogeluid ablatie (MR-TULSA), high-intensity focused ultrasound ablatie (HIFU) en irreversibele elektroporatie (IRE). Het project start op 1 augustus 2023 voor een periode van 6 jaar. Na afronding van het project worden de onderzoeksresultaten rond augustus 2029 bij het Zorginstituut ingediend. Het Zorginstituut gebruikt deze onderzoeksgegevens om te beoordelen of de behandeling vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. 

De aandoening en behandeling

Voor prostaatkanker bestaan verschillende behandelingen, zoals een curatieve operatie of bestraling. Hierbij wordt de hele prostaat behandeld. Een mogelijk alternatief voor deze invasieve behandeling die veel bijwerkingen heeft, waaronder impotentie en incontinentie, is focale therapie. Bij focale therapie wordt niet de gehele prostaat behandeld, maar alleen de tumor en een klein gebied hier omheen. Bij focale therapie worden de prostaatkankercellen weggebrand of met stroomstootjes verwijderd. Als focale therapie even veilig en effectief blijkt als de standaardbehandeling kan dit de kwaliteit van leven verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek ‘ENFORCE’ betreft een multicenter, gerandomiseerd onderzoek waarin de (kosten)effectiviteit van focale therapie met ultrasound ablatie (HIFU of TULSA) en irreversibele elektroporatie (IRE) wordt vergeleken met die van radicale prostatectomie of radiotherapie (de standaardbehandeling van de hele prostaat). Aan het onderzoek zullen 374 patiënten deelnemen. 187 patiënten krijgen de focale therapie. 

Het doel van dit onderzoek is te ontdekken of focale therapie met ultrasound ablatie (HIFU of TULSA) en irreversibele elektroporatie (IRE), bij mannen van 40 jaar en ouder met een nieuw gediagnosticeerd, intermediair risico dominant prostaatkanker en een levensverwachting van minstens 10 jaar minder complicaties geeft. 

De hypothese is dat de focale therapie, een minder invasieve behandeling dan de standaardbehandeling, minder complicaties geeft en een betere kwaliteit van leven zonder dat dit ten koste gaat van de oncologische effectiviteit. Daarnaast wordt gekeken naar de positieve effecten van focale therapie met ultrasound ablatie (HIFU of TULSA) of irreversibele elektroporatie (IRE) op andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit. 

Het onderzoek wordt geleid door het Radboudumc in Nijmegen. 

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Na het afronden van het onderzoek en het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de volgende behandeling voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’: focale therapie (bestaande uit HIFU, TULSA en IRE) bij mannen van 40 jaar en ouder met een nieuw gediagnosticeerd, intermediair risico dominant prostaatkanker en een levensverwachting van minstens 10 jaar. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de (meer)kosten acceptabel zijn. 

Op dit moment voldoet Focale therapie (bestaande uit HIFU, TULSA en IRE) bij mannen van 40 jaar en ouder met een nieuw gediagnosticeerd, intermediair risico dominant prostaatkanker en een levensverwachting van minstens 10 jaar nog niet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling mag daarom nog niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Vragen kunt u per e-mail stellen aan het Zorginstituut, team veelbelovende zorg: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Looptijd veelbelovende zorg-project 1 augustus 2023 - 1 augustus 2029
Beoordelingsperiode 'stand van de wetenschap en praktijk' augustus 2029 - februari 2030
Publicatie standpunt februari 2030

Betrokken partijen

  • Prostaatkankerstichting 
  • Inspire2live 
  • Nederlandse Vereniging voor interventieradiologie (NVIR) 
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)