Jaarverslag 2023 Zorginstituut Nederland

In dit jaarverslag vat Zorginstituut Nederland het jaar 2023 samen. Hierin vertellen we over onze bijdrage aan passende verzekerde zorg voor alle Nederlanders. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Zorginstituut aan de slag met nationale akkoorden

2023 was het jaar van uitvoering geven aan de grote nationale akkoorden: het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2022 hebben we draagvlak en bewustwording gecreëerd over passende zorg en daarmee het gesprek op gang gebracht in het veld. 2023 stond in het teken van actie, samen met alle partijen die betrokken zijn bij deze akkoorden.

Passende zorgpraktijken

In 2023 hebben we 14 passende zorgpraktijken verzameld. Dat zijn voorbeelden uit de praktijk die zichtbare impact hebben op meer persoonsgerichte, houdbare en duurzame zorg. Passende zorgpraktijken laten de zorg van de toekomst zien en zijn daarmee een praktisch voorbeeld voor anderen. Van deze praktijken definiëren we bouwstenen die andere instellingen helpen om ook passende zorgpraktijken te implementeren. Van deze praktijken is er een aantal gekozen om te onderzoeken welke rol de zorgcontractering kan hebben om de praktijken verder te stimuleren.

Lees hier meer over de passende zorgpraktijken.

Signalementen passende zorg

Het Zorginstituut brengt signalementen uit met oplossingsrichtingen om de zorg persoonsgericht, houdbaar en duurzaam te maken. Om meer inzicht te krijgen in hoe iedereen kan bijdragen aan de toekomst van ons zorgstelsel. met andere woorden: hoe we met iedereen in Nederland samen werken aan passende zorg. We publiceerden 2 signalementen in 2023:

Deze afbeelding brengt de belangrijkste punten uit het Jaarverslag 2023 van Zorginstituut Nederland in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Andere belangrijke resultaten en ontwikkelingen

In 2023 heeft het Zorginstituut hard gewerkt aan het pakket van passende verzekerde zorg. En ook aan het voorkomen van niet-passende zorg. Niet-passende zorg leidt namelijk tot een ongewenste inzet van mensen en middelen én tot verdringing van andere zorg. Daarom moest ook pakketbeheer in 2023 nog meer bijdragen aan passende zorg. Dat betekent dat wij nog meer zijn gaan samenwerken met veldpartijen en proactiever zijn geworden in het signaleren en agenderen van pakketvraagstukken. Ook verbreedden en verbeterden we de uitvoering van de pakkettoetsen in alle sectoren en we richtten verzekerde zorg in met voorwaarden en afspraken over de inzet van zorg.

Hieronder lichten we lichten maand-voor-maand een aantal activiteiten toe die belangrijk waren voor ons werk.