Koningin Máxima bezoekt dialoogbijeenkomst over passende zorg

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagochtend 23 mei in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de brug tussen formele en informele zorg. De bijeenkomst is een initiatief van Zorginstituut Nederland en van Nederland Zorgt Voor Elkaar. Nederland Zorgt Voor Elkaar is een landelijk netwerk van lokale burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun woonomgeving verbeteren en de steun voor hun buurt- of dorpsgenoten organiseren.

De foto toont Koning Máxima. Ze lacht en draagt rode kleding.
Beeld: ©ANP

Samenwerking formele en informele zorg essentieel bij bieden van passende zorg

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg staan in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden voor behandeling. Passende zorg is gericht op het toekomstbestendig maken van de Nederlandse gezondheidszorg, met aandacht voor passend gebruik en voor passende organisatie en bekostiging van de zorg. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, zorg waar het kan op afstand of digitaal aan te bieden en door de patiënt meer te betrekken bij het besluit tot behandeling.

Naast de formele zorg ontstaan in buurten en dorpen steeds meer georganiseerde zorgzame gemeenschappen van burgers die elkaar zorg bieden en ook gericht zijn op welzijn en wonen. Deze informele zorg en de formele zorg weten elkaar nog niet altijd te vinden. Om passende zorg te kunnen bieden is samenwerking essentieel.

Koningin Máxima bij 2 dialoogsessies

Koningin Máxima is aanwezig bij het plenaire gedeelte van de bijeenkomst. Hier wordt gesproken over de stappen die de komende jaren nodig zijn om bewonerscollectieven die zelf zorg en ondersteuning willen organiseren goed te laten samenwerken met de formele zorg. Ook bezoekt Koningin Máxima 2 dialoogsessies waarbij deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over de mogelijkheden om passende zorg en zorgzame gemeenschappen te verbinden en over hoe de formele en de informele zorg elkaar kunnen versterken om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Bij de dialoogbijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van de formele en informele zorg, afgevaardigden van de jonge generatie in de zorg, wetenschappers en kritische denkers over het zorgstelsel.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.