Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Intramurale geneesmiddelen

Het gaat om intramurale geneesmiddelen, die met name bij medisch specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden benut, en waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar erg hoog kunnen oplopen als ze voor veel patiënten worden ingezet.

Plaatsen in de pakketsluis

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

Overzicht pakketsluis geneesmiddelen

Pakketsluis geneesmiddelen 2019- 2020
Geneesmiddel Verwachte publicatie Indicatie
Esketamine (Spravato®) mei-juni 2020 Behandeling in combinatie met een SSRI of een SNRI van volwassenen met een therapieresistente depressie
Ravulizumab nog te bepalen PNH (paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie)- Bloedziekte waarbij rode bloedcellen te snel worden afgebroken
Larotrectinib (Vitrakvi®) nog te bepalen

Monotherapie voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met een solide tumor die:

  • een neutrofe tyrosine receptorkinase (NTRK)-genfusie heeft; en
  • lokaal gevorderd of gemetastaseerd is of waarbij de kans groot is dat chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit, en de patiënten geen bevredigende behandelopties hebben.

Ibrutinib (Imbruvica®)

(indicatie-uitbreiding)

nog te bepalen Als eerstelijnsbehandeling van patiënten met Chronische lymfatische leukemie ( CLL)

Ibrutinib (Imbruvica®) in combinatie met rituximab

(indicatie-uitbreiding)

nog te bepalen Als behandeling van volwassen patiënten met Waldenströms macroglobulinemie (WM)
Lenalidomide (Revlimid®) nog te bepalen Multipel myeloom (Ziekte van Kahler

Avelumab combinatiebehandeling met axitinib

(indicatie-uitbreiding)

maart 2020 startbehandeling voor volwassen patiënten met gevorderde niercelkanker

Overzicht mogelijke kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Mogelijke kandidaten pakketsluis geneesmiddelen 2019 - 2020

Geneesmiddel Verwachte registratie Indicatie
ATIR101 januari 2019 Aanvullende behandeling bij bepaalde stamceltransplantaties (HSCT) in volwassen patiënten met bloedkanker
Pomalidomide (Imnovid®) juni 2019 Bloedkanker (multipel myeloom)
Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem cells transduced with lentiglobin bb305 lentiviral vector encoding the beta-a-t87q-globin gene (Zynteglo® - gentherapie) juni 2019 Erfelijke bloedziekte waarbij geen of te weinig hemoglobine wordt aangemaakt (beta-thalassemie)
Edaravone juli 2019 Spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden (ALS - amyotrofische laterale sclerose)
Onasemnogene abeparvovec (gentherapie) augustus 2019 Erfelijke spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden (SMA - spinale musculaire atrofie)
Polatuzumab vedotin november 2019 Lymfeklierkanker
Entrectinib januari 2020 Tumoren met een fusie van het TRK-gen
Longkanker met ROS1-mutatie
Selinexor maart 2020 Multiple myeloom (ziekte van Kahler)
Ravulizumab (indicatie-uitbreiding) medio 2020 aHUS (atypisch hemolytisch uremisch syndroom)
Encorafenib*
 
2020 Darmkanker met BRAF-V600E-mutatie
Binimetinib* 2020 Darmkanker met BRAF-V600E-mutatie
Imlifidase 2020 Preventie van orgaanafstoting na een niertransplantatie

* Deze geneesmiddelen worden voor deze indicatie in combinatie geregistreerd, maar voldoen afzonderlijk aan de sluiscriteria en zijn daarom apart benoemd.

Geen kandidaat meer voor pakketsluis geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen die in1e instantie kandidaat waren voor de pakketsluis, kunnen naar verloop van tijd worden geschrapt uit de lijst vanwege verwachte lagere kosten dan eerder gedacht
Geneesmiddel Reden
Cemiplimab (Libtayo®) bij Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) lager aantal patiënten en lagere lijstprijs