Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Intramurale geneesmiddelen

Het gaat om intramurale geneesmiddelen, die met name bij medisch specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden benut, en waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar erg hoog kunnen oplopen als ze voor veel patiënten worden ingezet.

Plaatsen in de pakketsluis

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • Er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • Er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • De minister van VWS succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

Overzicht pakketsluis geneesmiddelen

Pakketsluis geneesmiddelen 2e helft 2018
Geneesmiddel Verwachte publicatie beoordeling Indicatie
1. Durvalumab (Imfinzi®)   april 2019 Longkanker en later ook andere kankertumoren
2. Venetoclax (Venclexta®)   april 2019 Leukemie (meerdere indicaties)
3. Ipilimumab (Yervoy®) i.c.m nivolumab (Opdivo®) april/mei 2019 Niercelcarcinoom

Overzicht mogelijke kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Mogelijke kandidaten pakketsluis geneesmiddelen 2019
Geneesmiddel Verwachte registratie Indicatie
Voretigene neparvovec (Luxturna®) november 2018 Oogaandoening
ATIR101 januari 2019 Aanvullende behandeling bij bepaalde stamceltransplantaties (HSCT) in volwassen patiënten met bloedkanker
Emicizumab (Hemlibra®) januari 2019 Profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A
Lenalidomide (Revlimid®) april 2019 Bloedkanker (multipel myeloom)
Cemiplimab (Libtayo®) mei 2019 Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom)
Pomalidomide (Imnovid®) juni 2019 Bloedkanker (multipel myeloom)