Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Intramurale geneesmiddelen

Het gaat om intramurale geneesmiddelen, die met name bij medisch specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden benut, en waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar erg hoog kunnen oplopen als ze voor veel patiënten worden ingezet.

Plaatsen in de pakketsluis

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

Overzicht pakketsluis geneesmiddelen

Pakketsluis geneesmiddelen 2019
Geneesmiddel Verwachte publicatie Indicatie
Emicizumab (Hemlibra®) oktober  2019

Profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A

Overzicht mogelijke kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Mogelijke kandidaten pakketsluis geneesmiddelen 2019
Geneesmiddel Verwachte registratie Indicatie
Voretigene neparvovec (Luxturna®) november 2018 Oogaandoening
ATIR101 januari 2019 Aanvullende behandeling bij bepaalde stamceltransplantaties (HSCT) in volwassen patiënten met bloedkanker
Lenalidomide (Revlimid®) april 2019 Bloedkanker (multipel myeloom)
Cemiplimab (Libtayo®) mei 2019 Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom)
Pomalidomide (Imnovid®) juni 2019 Bloedkanker (multipel myeloom)
Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem cells transduced with lentiglobin bb305 lentiviral vector encoding the beta-a-t87q-globin gene*(gentherapie) juni 2019 Erfelijke bloedziekte waarbij geen of te weinig hemoglobine wordt aangemaakt (beta-thalassemie)
Ravulizumab juni 2019 Bloedziekte waarbij rode bloedcellen te snel worden afgebroken (PNH - paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie)
Olaparib maart 2019 Borstkanker
Olaparib juni 2019 Onderhoudsbehandeling voor baarmoederkanker
Edaravone Juli 2019 Spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden (ALS - amyotrofische laterale sclerose)
Larotrectinib Juli 2019 Tumoren met een TRK-mutatie
Onasemnogene abeparvovec (gentherapie) Augustus 2019 Erfelijke spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden (SMA - spinale musculaire atrofie)
Avelumab November 2019 Nierkanker
Polatuzumab vedotin November 2019 Lymfeklierkanker