Zorginstituut: vergoed borstkankerremmend medicijn Enhertu na prijsverlaging

Het nieuwe medicijn Enhertu remt een agressieve vorm van borstkanker met ruim 15 maanden bij mensen die niet meer kunnen genezen. Dat is bijna 9 maanden langer dan de standaardbehandeling. Enhertu heeft wel meer bijwerkingen, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Daarom adviseert Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS om Enhertu te vergoeden uit het basispakket na een prijsverlaging.

De foto toont een groep jonge mensen op de rug gezien die sportief gekleed op een bospas tussen naaldbomen lopen.
Beeld: ©ANP

Doelgericht medicijn remt uitzaaiingen agressieve borstkanker

Enhertu (trastuzumab-deruxtecan) is een nieuw medicijn voor mensen met HER2-positieve borstkanker, die uitzaaiingen hebben of niet geopereerd kunnen worden en bij wie een eerdere behandeling niet (meer) aanslaat. Bij HER2-positieve borstkanker delen de kankercellen snel. Hierdoor is het risico op uitzaaiingen groter dan bij andere vormen van borstkanker. Enhertu is een doelgerichte therapie die de kankercellen beschadigt of opruimt zonder veel schade te veroorzaken bij de gezonde lichaamscellen. Daarmee remt het medicijn verdere groei en uitzaaiingen van de kankercellen. Het Zorginstituut schat dat per jaar 243 tot 609 mensen met HER2-positieve borstkanker voor een behandeling met Enhertu in aanmerking komen.

Enhertu effectiever dan standaardbehandeling

Naar het effect van Enhertu wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Op basis van tussentijdse resultaten van dit onderzoek concludeert het Zorginstituut dat Enhertu bewezen effectieve zorg is voor mensen met HER2-positieve borstkanker die niet meer kunnen genezen. Daarom kan het medicijn uit het basispakket worden vergoed. De onderzoeksresultaten geven alleen inzicht in de zogenoemde progressievrije overleving. Dat is de periode tijdens een behandeling waarin de patiënt overleeft en de borstkanker niet meer (snel) groeit. Voor deze overleving is een behandeling met Enhertu effectiever dan de standaardbehandeling met trastuzumab-emtansine (Kadcyla). Met Enhertu staat de kanker minstens 15,5 maanden stil, terwijl dat met de standaardbehandeling gemiddeld 6,8 maanden is. De periode waarin mensen overleven zonder uitbreiding van de kanker, is met Enhertu dus bijna 9 maanden langer. Enhertu heeft wel meer bijwerkingen dan trastuzumab-emtansine, maar deze kunnen worden behandeld en zijn niet blijvend.

Prijsonderhandeling nodig door onzekerheden

Het onderzoek naar de effectiviteit van Enhertu is nog niet afgerond. Daardoor is nu niet bekend wat het effect van het medicijn is op de algehele overleving (dat is de periode tijdens behandeling tot overlijden) en de kwaliteit van leven. Door deze onzekerheden over de gezondheidswinst voor de patiënt vindt het Zorginstituut de vraagprijs van Enhertu te hoog. Daarom is ons advies aan de minister om met de fabrikant over een prijsverlaging van minstens 45% te onderhandelen. Hierdoor kunnen andere nieuwe geneesmiddelen ook in het basispakket worden opgenomen. En blijft er voldoende financiële ruimte om de bestaande goede zorg uit het basispakket toegankelijk te houden voor iedereen in Nederland. Als alle resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, kan het Zorginstituut Enhertu op verzoek van de minister opnieuw beoordelen en nogmaals adviseren over de vergoeding ervan.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.