Passende zorgpraktijken

Met het programma ‘Passende zorgpraktijken’ helpt Zorginstituut Nederland passende zorg te versnellen, samen met alle zorgpartijen in Nederland. Passende zorgpraktijken zijn voorbeelden uit de praktijk die zichtbare impact hebben op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Passende zorgpraktijken laten de zorg van de toekomst zien en zijn daarmee een praktisch voorbeeld voor anderen.

Snellere route naar passende zorg met passende zorgpraktijken

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in 2022 ondertekend door 14 zorgpartijen en heeft passende zorg leidend gemaakt. In het IZA staan afspraken om de beweging naar passende zorg te versnellen. Eén daarvan is dat het Zorginstituut goede voorbeelden van passende zorgpraktijken verzamelt en deelt. Het doel is dat deze passende zorgpraktijken ook op andere plaatsen in Nederland worden opgepakt. Dat ondersteunen wij, samen met de patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, koepelorganisaties in de zorg én overheidspartijen.

Een passende zorgpraktijk werkt volgens de principes van passende zorg. Het is mensgerichte zorg én heeft impact op de houdbaarheid en duurzaamheid van de zorg. Dit zijn de uitdagingen voor de toekomst. Want zorg wordt steeds duurder, er komen steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben en er is steeds minder personeel om alle zorg te verlenen. Met passende zorg krijgen patiënten zoveel mogelijk de zorg die het beste past bij hun persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.

Werkwijze

In het programma ‘Passende zorgpraktijken’ verzamelt het Zorginstituut voorbeelden van passende zorgpraktijken. We kijken samen met betrokken zorgaanbieders en zorgverleners wat nodig is voor de beweging naar passende zorg. Het doel is dat we van en met elkaar kunnen leren wat werkt en hoe we passende zorg kunnen versnellen. We verzamelen goede voorbeelden langs 2 pijlers: dat wat al bekend is (A) en grensverleggende praktijken (B).

Pijler A - versnelling op de korte termijn: van elkaar leren

In pijler A delen we bestaande impactvolle praktijkvoorbeelden van organisatie van zorg. We leren van elkaar wat werkt en welke kernelementen nodig zijn voor opschaling. 2023 geldt als pilotjaar. Daarna wordt het proces verfijnd op basis van de opgedane ervaringen.

Lees meer over de werkwijze in pijler A.

Pijler B - fundamentele verandering: met elkaar leren

De beweging naar passende zorg vraagt om nieuwe spelregels in ons zorgsysteem. Daarom gaan we samen met actieve netwerken van betrokken zorgpartijen werken aan zorgpraktijken die nodig zijn voor verandering van het zorgsysteem. We beginnen met de zorgpraktijken rondom mensen met (risico op) hart- en vaatziekten, ouderen met een kwetsbare gezondheid en kinderen in de eerste 1000 dagen. Hierin kunnen we stapsgewijs met elkaar leren.

Vervolgstappen: opschalen en extra impuls

De passende zorgpraktijken en de werkwijzen waar ze voor staan, zijn vooral bedoeld om door zorgorganisaties, zorgverzekeraars en hun regionale partners in 2024 verder opgepakt te worden. Voor patiënten, cliënten en hun naasten is het belangrijk dat zij kennis hebben van deze werkwijzen en weten waar zij op kunnen rekenen als zij zorg of ondersteuning nodig hebben. 

Samen met landelijke partners zal het Zorginstituut enkele goede voorbeelden van werkwijzen van passende zorgpraktijken uit de pilot helpen opschalen. De nadruk ligt op elementen van de werkwijzen die breder toepasbaar zijn en bijdragen aan passende zorg. 

De praktijken die als eerste een extra impuls krijgen, zijn in overleg met de Patiëntenfederatie Nederland gekozen, met steun van de landelijke partijen die het IZA hebben ondertekend. Dit zijn:

Voor informatie

Vragen over het programma 'Passende zorgpraktijken' kunt u per e-mail sturen naar:

Maarten de Haan (programmamanager)
E-mail: passendezorgpraktijken@zinl.nl