2.119 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda...

Publicatie | 09-08-2018

Standpunt vergoeding (totale) parenterale voeding (TPV) en hulpmiddelen voor toediening

Het standpunt van het Zorginstituut is dat totale parenterale voeding (TPV) inclusief de bijhorende hulpmiddelen vanaf 2020 ...

Standpunt | 06-08-2018

GVS-advies hydrocortisonnatriumfosfaat (Softacor®) bij de behandeling van lichte niet-infectieuze allergische of inflammatoire conjunctivitis

Het Zorginstituut heeft getoetst of hydrocortisonnatriumfosfaat (Softacor®) opgenomen kan worden in het...

Advies | 06-08-2018

GVS-advies telotristat (Xermelo®) bij de behandeling van diarree veroorzaakt door het carcinoïdsyndroom

Het Zorginstituut heeft getoetst of telotristat (Xermelo®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)....

Advies | 06-08-2018

Standpunt autologe vettransplantatie (lipofilling) bij partiële defecten van de borst

De behandeling met autologe vettransplantatie (AFT) van gedeeltelijke defecten van de borst maakt onder voorwaarden deel uit...

Standpunt | 01-08-2018

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Ritmestoornissen

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De...

Publicatie | 01-08-2018

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Conjunctivitis

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De...

Publicatie | 01-08-2018

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Allergische rinitis (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De...

Publicatie | 01-08-2018

GVS-advies verruiming bestaande bijlage 2 voorwaarden SGLT-2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Het Zorginstituut heeft getoetst of de bestaande bijlage 2 voorwaarden van de SGLT-2 remmers bij de behandeling van diabetes...

Advies | 31-07-2018

GVS-advies isavuconazol (Cresemba®) bij volwassenen voor de behandeling van invasieve aspergillose en mucormycose

Het Zorginstituut heeft onderzocht of isavuconazol (Cresemba®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het...

Advies | 31-07-2018