2.377 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Meerjarenagenda Kwaliteit

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda staat ...

Publicatie | 16-10-2019

Advies over starten van voorwaardelijke toelating blaasspoelvloeistoffen bij blaaspijnsyndroom met Hunnerse laesies

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om blaasinstallaties met blaasvloeistoffen met ...

Advies | 10-10-2019

Handboek informatie zorgverzekeringswet 2019 – veelgestelde vragen (FAQ's)

Door het jaar heen ontvangt het Zorginstituut meerdere vragen van zorgverzekeraars met betrekking tot het Handboek. In deze FAQ's ...

Publicatie | 10-10-2019

GVS-advies actualisatie bijlage 2 voorwaarden

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, door een middel te plaatsen op bijlage 2 ...

Advies | 03-10-2019

Onderzoek ‘Zorg met vertrouwen’ biedt inzicht in autorisatie van gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders

Het Zorginstituut heeft KPMG gevraagd onderzoek te doen naar methoden van autorisatie voor de transmurale uitwisseling van ...

Rapport | 01-10-2019

ZorgCijfers Monitor: 2e Kwartaalbericht 2019 kostenontwikkeling Zvw en Wlz

ZorgCijfers Monitor no. 7 | september 2019: publicatie van Zorginstituut Nederland over trends en kostenontwikkelingen Zvw en Wlz ...

Rapport | 30-09-2019

Agenda vergadering Kwaliteitsraad 26 september 2019

Agenda van de vergadering van de Kwaliteitsraad van 26 september 2019.

Vergaderstuk | 26-09-2019

GVS-advies GLP-1ra bij diabetes uitbreiding bijlage 2 voorwaarde door verlaging BMI-afkapwaarde

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister voor Medische Zorg getoetst of de bijlage 2 voorwaarden van de glucagon-like ...

Advies | 26-09-2019

Zinnige Zorg Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Het Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN bevat aanbevelingen voor verbetering van het zorgtraject voor vrouwen met ...

Rapport | 24-09-2019

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Het Zorginstituut geeft voor het DBC-systeem aan of een zorgactiviteit wel of geen deel uitmaakt van het basispakket.

Publicatie | 24-09-2019