1.888 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Tijdstip van heroperatie na een borstoperatie

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zet zich als één van de tripartiete partijen in om de...

Publicatie | 18-07-2017

Agenda Kwaliteitsraad 17-07-2017

Vergaderstuk | 17-07-2017

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor...

Publicatie | 13-07-2017

Schema Opdrachten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met trekkers en contactgegevens

Dit schema geeft een overzicht van de opdrachten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor nadere toelichting of informatie...

Publicatie | 12-07-2017

Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda is een overzicht van aandoeningen of knelpunten inde zorg waarvoor met voorrang (onderdelen van)...

Publicatie | 11-07-2017

Overzicht binnengekomen notificaties geneesmiddelen bij Zorginstituut Nederland

Het overzicht toont alle geneesmiddelen waarvan het Zorginstituut een notificatie heeft ontvangen van december 2012 tot heden....

Publicatie | 11-07-2017

ACP advies over Wlz behandeling en aanvullende zorgvormen

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over Wet langdurige zorg (Wlz)...

Advies | 10-07-2017

Aankondiging systematische doorlichting ‘endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen’

Aankondiging van de start van het Zinige Zorg-traject systematische doorlichting ‘endocriene ziekten, voedings- en...

Brief | 05-07-2017

Laatste mogelijkheid aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg verslagjaar 2016

Het Zorginstituut heeft de opdracht om informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut...

Brief | 05-07-2017

Evaluatieplan en nulmeting 'Verbetersignalement zorg voor artrose knie en heup'

In deze notitie legt het Zorginstituut de gemaakte afspraken vast voor de evaluatie van het Verbetersignalement zorg voor...

Publicatie | 04-07-2017