2.276 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe zit het met farmaceutische zorg in het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Farmaceutische zorg valt niet onder de aanspraak ELV. Daarbij gaan we er vanuit dat het ELV de beschikking heeft over genees- en ...

Vraag en antwoord

Afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg

In dit document staat een overzicht van hulpmiddelen met daaraan toegevoegd of de vergoeding valt onder 'hulpmiddelenzorg' of ...

Publicatie | 14-05-2019

Meerjarenagenda Kwaliteit

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda staat ...

Publicatie | 13-05-2019

ACP-advies over ipilimumab in combinatie met nivolumab (Yervoy® en Opdivo®)

De Adviescommissie Pakket (ACP) heeft in haar vergadering van 10 mei 2019 gesproken over de vraag of de ...

Advies | 10-05-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste 1 andere therapie hebben gehad

Het Zorginstituut heeft gestoets of venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab in aanmerking komt voor vergoeding uit ...

Advies | 08-05-2019

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 10 mei 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 03-05-2019

GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarde voor toepassing bij kinderen van 2 t/m 5 jaar

De minister voor Medische Zorg heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of de nieuwe farmaceutische vorm en ...

Advies | 30-04-2019

Belangenverklaringen leden Kwaliteitsraad

Ondertekende belangenverklaringen van de leden van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Publicatie | 29-04-2019

Beoordeling 'stand van de wetenschap en praktijk': technische variant

Een belangrijk kernpunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel is van ...

Rapport | 29-04-2019

GIPeilingen 2017

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen ...

Publicatie | 29-04-2019