Publicaties

1.773 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Overzicht binnengekomen notificaties bij Zorginstituut Nederland

Het overzicht toont alle geneesmiddelen waarvan het Zorginstituut een notificatie heeft ontvangen tussen december 2012 en...

Publicatie | 23-01-2017

Publicatie planning van het Programma Zinnige Zorg

Het Zorginstituut onderzoekt met het programma Zinnige Zorg systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een...

Brief | 19-01-2017

Wlz-toegang 6-jarig kind, waarbij blijvend 24 uur zorg per dag in de nabijheid duidelijk is en de gebruikelijke zorg aanzienlijk wordt overschreden

Bij de beoordeling of een kind jonger dan 8 jaar toegang heeft tot Wlz-zorg moet het CIZ altijd nagaan of de benodigde zorg als...

Advies | 16-01-2017

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast...

Publicatie | 13-01-2017

Leden Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een assessmentcommissie die wetenschappelijke adviezen geeft op zowel het gebied van...

Publicatie | 10-01-2017

Reacties van partijen op concept Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op de conceptversie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg konden partijen tot 22 december 2016 reageren. Het Zorginstituut...

Publicatie | 09-01-2017

IQ-test bij kinderen met autisme vereist specifieke deskundigheid

Psychiatrische aandoeningen geven geen toegang tot de Wlz. Bij een verzekerde met autisme laten non-verbale IQ-testen een veel...

Advies | 09-01-2017

Nacalculatieschema 2017 Zvw

Publicatie | 03-01-2017

Aanvaardbaarheidspercentages 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Als een verzekerde met een pgb-Wlz langer dan 6 weken in het buitenland verblijft én zorgverleners inhuurt die niet onder de...

Publicatie | 03-01-2017

Budgetplan 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

U wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een...

Formulier | 03-01-2017