Overzicht Passende zorg verbetertrajecten (voorheen Zinnige Zorg)

De Passende zorg verbetertrajecten komen voort uit de Zinnige Zorg verbetersignalementen. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is eind 2023 de naam veranderd van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. Op deze pagina vindt u per zorggebied alle Passende zorg verbetertrajecten waar we aan werken. Het overzicht geeft ook weer in welke fase een traject zich bevindt. Het Zorginstituut onderzoekt samen met partijen waar mogelijkheden zijn voor verbetering van zorgtrajecten voor patiënten.

Passende Zorg verbetertrajecten waar we aan werken

Botten, gewrichten en spieren

Bloed en immuunsysteem

Gehandicaptenzorg

Hart, Vaat en Long

Infectieziekten

Kanker

  • Gebruik dure geneesmiddelen bij niercelcarcinoom (afgerond)
  • Gebruik van geneesmiddelen bij castratierefractair prostaatcarcinoom (afgerond)
  • Laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker (afgerond)
  • Nacontrole patiënten met niet-melanoom huidkanker en actinische keratose (afgerond)
  • Nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker (afgerond)

Psychische aandoeningen

Spijsvertering

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Zenuwstelsel

Zintuigen en huid

Zwangerschap, geboorte en gynaecologische aandoeningen