Zinnige Zorg voorop in de beweging naar Passende Zorg

Vanuit het Zorginstituut zijn vanaf de start van het programma Zinnige Zorg in 2013 al 30 verbetertrajecten geïnitieerd. Met veel van deze trajecten zijn we – samen met het veld – nog volop aan de slag. Daar gaan we mee door, óók nu we ons als Zorginstituut meer focussen op Passende zorg. Dat kan ook goed, want met de implementatie van verbeterafspraken vanuit Zinnige Zorg kunnen we een actieve bijdrage leveren aan de beweging naar Passende zorg. Zo vinden de lopende Zinnige Zorg-projecten doorgang in het kader van het programma Passende zorg.