Beoordeling van geneesmiddelen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of een geneesmiddel in aanmerking komt voor opname in het basispakket. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing voor wel of geen opname in het pakket ligt bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).