Beoordeling van geneesmiddelen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of extramurale geneesmiddelen (geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek) en dure specialistische intramurale geneesmiddelen, in aanmerking komen voor voor vergoeding uit het basispakket. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut hierbij. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.