Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale assessmentcommissie, die wetenschappelijke adviezen geeft op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer en op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies. De WAR bestaat uit verschillende deskundigen, waaronder artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg. De voorzitter van de WAR is prof. dr. M.A. (Manuela) Joore. De secretaris is dr. L. (Lonneke) Timmers, Adviseur Zorginstituut Nederland.

De Wetenschappelijke Adviesraad in 1 minuut

In deze video legt voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), Patrick Bossuyt, in 1 minuut uit wat de commissie doet.

Patrick Bossuyt, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR):
De Wetenschappelijke Adviesraad is een breed samengestelde raad. Er zitten professionals bij uit alle hoeken van de wetenschap. Clinici, gezondheidseconomen, methodologen. En zij werken in een aantal commissies. Er zijn verschillende commissies. Eén commissie kijkt naar de geneesmiddelen, een tweede kijkt naar de behandelingen en een andere commissie kijkt naar de langdurige zorg.
Nadat het Zorginstituut het wetenschappelijk onderzoek heeft samengevat, wordt het rapport voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviesraad met een aantal vragen. En die vragen om advies gaan over de interpretatie van het onderzoek, of bepaalde tekortkomingen van het onderzoek ernstig zijn, of minder ernstig. En of de conclusies die het Zorginstituut wil trekken onderbouwd kunnen worden door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.