Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale assessmentcommissie, die wetenschappelijke adviezen geeft zowel op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer als op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies. De WAR bestaat uit verschillende deskundigen zoals artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg. De voorzitter van de WAR is prof. dr. P.M.M. Bossuyt, Hoogleraar klinische epidemiologie. De secretaris is dr. L. (Lonneke) Timmers, Adviseur Zorginstituut Nederland.

Aangepaste werkwijze geneesmiddelbeoordelingen en vergaderingen WAR - Commissie Geneesmiddelen vanwege het covid-19 virus. Zie hieronder voor meer informatie.

Aangepaste werkwijze geneesmiddelbeoordelingen en vergaderingen Wetenschappelijke Adviesraad - Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG) vanwege het covid-19 virus

Het Zorginstituut heeft besloten het proces rondom geneesmiddelbeoordelingen niet stil te leggen, maar in een andere vorm te laten plaatsvinden. Vanwege de genomen maatregelen rond het covid-19 virus, kunnen de vergaderingen van de WAR-CG momenteel niet fysiek plaatsvinden.

In overleg met de voorzitter van de WAR-CG is een schriftelijke procedure als alternatief opgesteld. De beoordeling en bespreking van de WAR-leden vindt hierbij in 2 rondes plaats, waarbij in 1e instantie aangewezen referenten naar de conceptrapporten kijken. In 2e instantie krijgen alle WAR-leden gelegenheid om commentaar te leveren.
Mochten de reacties van de WAR leden daar aanleiding toe geven, dan zal gelegenheid worden gecreëerd voor een telefonische discussie.
Na aanpassing van de conceptrapporten op basis van de opmerkingen van de WAR, worden de relevante partijen geconsulteerd. Deze partijen, waaronder wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen, willen we in deze tijden niet te zwaar belasten en ruimer de tijd geven om te reageren.
Bovenstaande alternatieve gang van zaken kan tot gevolg hebben, dat een 2e WAR-bespreking niet in de gebruikelijke termijn kan plaatsvinden.

Het Zorginstituut hoopt dat met bovenstaande maatregelen en alternatieve manier van werken de belangrijkste processen ook in deze tijd doorgang kunnen vinden.
Bovenstaande manier van werken zal tijdens het proces worden geëvalueerd om te zien of aanpassingen nodig zijn.

U kunt op dit moment nog papieren dossiers opsturen naar het Zorginstituut. Maar we willen u vragen de dossiers ook digitaal in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: warcg@zinl.nl.

De Wetenschappelijke Adviesraad in 1 minuut

In deze video legt de voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), Patrick Bossuyt, in 1 minuut uit wat de commissie doet.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) in 1 minuut

Patrick Bossuyt, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR):
De Wetenschappelijke Adviesraad is een breed samengestelde raad. Er zitten professionals bij uit alle hoeken van de wetenschap. Clinici, gezondheidseconomen, methodologen. En zij werken in een aantal commissies. Er zijn verschillende commissies. Eén commissie kijkt naar de geneesmiddelen, een tweede kijkt naar de behandelingen en een andere commissie kijkt naar de langdurige zorg.
Nadat het Zorginstituut het wetenschappelijk onderzoek heeft samengevat, wordt het rapport voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviesraad met een aantal vragen. En die vragen om advies gaan over de interpretatie van het onderzoek, of bepaalde tekortkomingen van het onderzoek ernstig zijn, of minder ernstig. En of de conclusies die het Zorginstituut wil trekken onderbouwd kunnen worden door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.