Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale assessmentcommissie, die wetenschappelijke adviezen geeft zowel op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer als op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies. De WAR bestaat uit verschillende deskundigen zoals artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg. De voorzitter van de WAR is prof. dr. P.M.M. Bossuyt, Hoogleraar klinische epidemiologie. De secretaris is dr. L. (Lonneke) Timmers, Adviseur Zorginstituut Nederland.