Weesgeneesmiddelenarrangement

Een weesgeneesmiddelenarrangement is een set afspraken met de beroepsgroep die de zorg voor een bepaalde aandoening levert.

Set van afspraken

In een weesgeneesmiddelenarrangement worden afspraken gemaakt over:

  • Het instellen van een indicatiecommissie. Zo’n commissie geeft advies over het starten of stoppen van een behandeling met een weesgeneesmiddel bij een individuele patiënt.
  • De (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria. In deze criteria staat beschreven in welke gevallen gestart of gestopt moet worden met de behandeling. Zodat alleen patiënten de behandeling krijgen waarbij het werkt. Afhankelijk van het geneesmiddel wordt ook aandacht besteed aan de dosering.
  • Dataverzameling, bijvoorbeeld door het opzetten van of aansluiten bij een onafhankelijk (internationaal) register. In zo’n register worden onder andere gegevens bijgehouden over het verloop van de ziekte en de effecten van de behandeling. Op deze  manier kan onderzoek in de praktijk worden gedaan naar de inzet van deze middelen. In sommige gevallen worden gegevens verzameld over de kosteneffectiviteit. De kosteneffectiviteit en de totale uitgaven kunnen ook worden verbeterd door te kijken of een lagere dosering tot de mogelijkheden behoort.
  • Evaluatie en monitoring.

Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om op een goede en verantwoorde manier invulling en uitvoering hieraan te geven. Partijen worden in een vroeg stadium van de beoordeling van weesgeneesmiddelen door het Zorginstituut betrokken, zodat zij hun mening kunnen geven over de te hanteren uitgangspunten en de invulling van het bijbehorende arrangement.

Overzicht van weesgeneesmiddelarrangementen