Beoordeling niet-geregistreerde indicaties van geneesmiddelen

Op verzoek van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen kan het Zorginstituut niet-geregistreerde indicaties van geneesmiddelen beoordelen die zijn opgenomen op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Criteria

Hierbij moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  • de aandoening mag in Nederland niet vaker voorkomen dan bij 1:150.000 personen;
  • de werkzaamheid bij die indicatie moet wetenschappelijk zijn onderbouwd; en
  • er is in Nederland geen behandeling mogelijk met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding.