Werkwijzen en procedures

Voor de uitvoering van zijn taken maakt Zorginstituut Nederland gebruik van een groot aantal duidelijk omschreven werkwijzen en procedures; deze staan hier gerangschikt naar de hoofdtaken van het Zorginstituut.

Consultatie en commissies

Het Zorginstituut consulteert patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en andere belanghebbende partijen om de kwaliteit van adviezen en besluiten te garanderen. De adviezen en besluiten worden in veel gevallen ook getoetst door externe commissies: