Adviseren over en verduidelijken van het basispakket aan zorg

Het Zorginstituut brengt adviezen uit aan de minister van VWS over de kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van het basispakket. Daarnaast verduidelijkt het Zorginstituut het basispakket: als in de praktijk onduidelijk is of bepaalde zorg tot het basispakket behoort, kan het Zorginstituut daarover een uitspraak doen in een zogeheten standpunt.