Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen gaan over rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseert over wijzigingen van het basispakket van de zorgverzekering.

Maatschappelijke afweging

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 4 pakketcriteria: 

  • effectiviteit
  • kosteneffectiviteit
  • noodzakelijkheid
  • uitvoerbaarheid

De ACP kijkt naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van de behandeling. Maar kijkt ook naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen. Zij willen namelijk graag dat ook de behandeling voor hun aandoening wordt vergoed. En zij kijkt ook naar het belang van alle premiebetalers, zodat het geld dat we met zijn allen betalen wordt uitgegeven aan de juiste zorg.