Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.

Maatschappelijke afweging

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 4 pakketcriteria (effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid) en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie. Als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) én naar het belang van alle premiebetalers. De commissie doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.

Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat als maximale bedragen die we als samenleving per gewonnen levensjaar willen investeren in een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er sprake van verdringing van andere zorg. Dat betekent dat voor hetzelfde bedrag meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere behandelingen uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om een kosteneffectiviteit gelijk aan de referentiewaarde of zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.

Vacature: Lid ACP

De ACP is op zoek naar een nieuw lid. De 9 leden van de ACP komen uit verschillende zorgsectoren en brengen elk hun eigen kennis en expertise mee. De ACP adviseert vanuit het uitgangspunt dat de collectieve uitgaven van de zorg maximale gezondheidswinst moeten opleveren voor de hele bevolking. Met een kritische, brede blik beoordeel je of nieuwe behandelmethoden daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en of ze als zinnige zorg kunnen worden aangemerkt.

Ongeveer 10 keer per jaar vergader je met de ACP in het openbaar in het gebouw van het Zorginstituut in Diemen. De vergaderingen worden vaak druk bezocht en belanghebbende partijen maken dikwijls gebruik van hun recht om tijdens de vergadering te spreken. Op de agenda van de openbare vergaderingen staan veel intramurale geneesmiddelen (sluismiddelen). Er is een sterke wens om die te verbreden, onder meer met interventies in de ziekenhuiszorg. In een jaarlijkse strategische sessie spreekt de commissie over belangrijke thema’s en over zijn eigen werkwijze.

Heb jij een medische achtergrond, bij voorkeur met erkende autoriteit op het gebied van de medische oncologie en heb je een visie op maatschappelijke verdelingsvraagstukken? Vind meer informatie of reageer via  de website Werken voor Nederland. Reageren op deze vacature kan tot en met 17 september 2020.