Overzicht sluismiddelen waarover het Zorginstituut heeft geadviseerd

Het Zorginstituut heeft over de onderstaande geneesmiddelen een advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over wel of geen opname in het basispakket. Het gaat om geneesmiddelen die de minister in de 'Sluis voor dure geneesmiddelen' heeft geplaatst vanwege de verwachte hoge kosten. Een advies over een sluisgeneesmiddel van het Zorginstituut gaat altijd samen met een advies over een mogelijke prijsonderhandeling en afspraken over gepast gebruik.

Publicaties