Pakketadvies ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) voor de behandeling van asbestkanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) vergoed kan worden uit het basispakket. Deze middelen worden gebruikt bij de behandeling van mensen met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Dit noemen we ook wel asbestkanker. De aanleiding voor deze beoordeling is de plaatsing van ipilimumab in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat ipilimumab in combinatie met nivolumab voor de behandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom effectief is en kan worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wel adviseren we de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de prijs te onderhandelen.

Inoperabel maligne pleuraal mesothelioom

Mesothelioom is een kwaadaardige tumor die meestal in het borstvlies ontstaat. Het borstvlies is een vlies dat tussen de ribben en de longen zit. Deze vorm van kanker is niet te genezen. De oorzaak van mesothelioom is bijna altijd blootstelling aan asbest. Daarom heet deze ziekte ook wel asbestkanker. Ipilimumab in combinatie met nivolumab wordt gebruikt voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Behandeling in de eerste lijn betekent dat u zorg krijgt van een zorgverlener waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan, bijvoorbeeld de huisarts. 

Advies: opname in het verzekerde pakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Het Zorginstituut concludeert dat ipilimumab in combinatie met nivolumab voor de behandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Oftewel de behandeling is effectief. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de effectiviteit bij verschillende typen tumoren. Voor sommige typen heeft deze behandeling een gelijke waarde aan de huidige behandeling met chemotherapie. De prijs van ipilimumab in combinatie met nivolumab mag voor deze typen dan ook niet meer zijn dan de huidige behandeling. Ook raadt het Zorginstituut de beroepsgroep aan om weloverwogen keuzes te maken, waarbij zij kijken naar de belasting voor de patiënt. 

Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris om ipilimumab in combinatie met nivolumab op te nemen in het verzekerde pakket voor volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Hierbij adviseren we over te gaan tot prijsonderhandelingen. Het Zorginstituut zal het gebruik van deze geneesmiddelencombinatie monitoren.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft ipilimumab in combinatie met nivolumab in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de staatssecretaris.