Pakketadvies sluisgeneesmiddel cabozantinib in combinatie met nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) bij de behandeling van gevorderde niercelkanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel cabozantinib in combinatie met nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde patiënten met gevorderde niercelkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van cabozantinib in combinatie met nivolumab in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te onderhandelen over de prijs voordat het middel wordt opgenomen in het basispakket.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Cabozantinib in combinatie met nivolumab kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met gevorderde niercelkanker. Patiënten die deze therapie voor gevorderde niercelkanker kunnen gebruiken, zijn niet eerder behandeld met andere geneesmiddelen.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister om cabozantinib in combinatie met nivolumab op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering, maar alleen als succesvol met de fabrikant is onderhandeld over de prijs.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft cabozantinib in combinatie met nivolumab in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de minister.