Pakketadvies avelumab (Bavencio®) bij de behandeling van blaaskanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of avelumab (Bavencio®) uit het basispakket vergoed moet worden. Bavencio® is een geneesmiddel voor volwassenen met lokaal gevorderd of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom (blaaskanker). Urotheelcelcarcinoom ontstaat als cellen in het urotheel (slijmvlies van de urinewegen) zich ongeremd gaan delen. Dit kan zowel in de blaas, het nierbekken, de urineleiders als in de plasbuis gebeuren. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van avelumab (Bavencio®) in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat avelumab voor deze vorm van kanker effectief is en zorgt voor een aanzienlijke levensverlenging. Vanwege de hoge prijs adviseren we de minister voor Medische Zorg om avelumab pas op te nemen in het pakket na prijsonderhandelingen met de fabrikant. 

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Avelumab (Bavencio®) is geregistreerd als monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of uitgezaaide urotheelcelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie. Dit houdt in dat het een behandeling is met 1 enkel geneesmiddel, dat thuis door de huisarts wordt gegeven. Dit gebeurt dan als de tumor of uitzaaiingen niet verder groeien nadat de patiënt is behandeld met chemotherapie. Een urotheelcelcarcinoom is kanker aan de urinewegen, meestal in de blaas.

Advies van het Zorginstituut

Uit de beoordeling van het Zorginstituut blijkt dat behandeling met avelumab (Bavencio®) voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, oftewel effectief is. Het middel zorgt voor een levensverlening van gemiddeld 7 maanden, bij de patiënten waarvoor het middel is geregistreerd. Daarmee heeft het middel een meerwaarde ten opzichte van de best ondersteunende zorg. Vanwege de hoge prijs adviseren we de minister voor Medische Zorg om avelumab niet meteen in het basispakket op te nemen, maar pas na onderhandelingen met de fabrikant over het verlagen van de prijs met minstens 30%.

Afweging van de pakketcriteria voor vergoeding

Het Zorginstituut heeft avelumab (Bavencio®) beoordeeld aan de hand van de 4 pakketcriteria: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut wordt daarbij geadviseerd door 2 onafhankelijke commissies:

Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling geconsulteerd.
 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft Bavencio® in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst, vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.